Κλασσική φυσικοθεραπεία 


Η φυσικοθεραπεία, εξ' ορισμού, είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην χρήση φυσικών μέσων ( κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρισμός κ.α. ) για θεραπευτικούς σκοπούς.


Στο κέντρο μας προσφέρονται θεραπείες «κλασικής» φυσικοθεραπείας που περιλαμβάνουν:


1. Την εφαρμογή φυσικών μέσων:

 • Διαθερμίες
 • Ηλεκτροθεραπεία (tens, διαδυναμικά, όλα τα είδη των ρευμάτων και ηλεκτροδιέγερση)
 • Υπέρηχα
 • Μαγνητικά πεδία
 • Πολωμένο φως
 • Υπέρυθρες Υπεριώδεις
 • Δινόλουτρα
 • Παραφινόλουτρα
 • Κυκλοφορητής άνω και κάτω άκρου
 • Παγοθεραπεία

  2. Μαλάξεις
  3. Κινησιοθεραπεία
   

Το πρόγραμμα θεραπείας διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Οι συνεδρίες κλασσικής φυσικοθεραπείας καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ.