Κινητοποίηση μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό- Ergon technique


Η κινητοποίηση μαλακών μορίων με ειδικό εξοπλισμό επιτυγχάνει τα ευεργετικά αποτελέσματα της χειρομάλαξης (αύξηση θερμοκρασίας και αιματικής ροής στους ιστούς, μυϊκή χαλάρωση, λύση μυϊκών σπασμών κ.α), προσφέροντας στο φυσικοθεραπευτή τη δυνατότητα να επιδράσει αποτελεσματικά και στη περιτονία του σώματος.

Η περιτονία είναι ένα τμήμα του συνδετικού ιστού που καλύπτει κάθε κύτταρο του σώματος (μύες, τένοντες, οστά, όργανα κ.α.). Σε αντίθεση με τους μύες που έχουν σταθερή αρχή και τέλος, η περιτονία είναι ένας συνεχιζόμενος ιστός που καλύπτει και ενώνει διάφορες δομές του σώματος, προσδιορίζοντας το σχήμα τους και συνδέοντάς τες λειτουργικά μεταξύ τους. Κατ? επέκταση, συμφύσεις της περιτονίας μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στο μυοσκελετικό σύστημα, ακόμα και σε πιο απομακρυσμένα τμήματά του.


Η ergon technique είναι μία καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει δυναμικούς και στατικούς χειρισμούς των μαλακών μορίων του σώματος, με την χρήση ειδικού εξοπλισμού. Οι τεχνικές αυτές εφαρμόζονται στοχευμένα σε περιοχές μυο-περιτονιακών συμφύσεων με σκοπό τη λύση των βραχύνσεων και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας.