Μάλαξη λεμφικού συστήματος - λεμφική παροχέτευση.

 

 

 

Λεμφική μάλαξη και παροχέτευση (MLD/CDT)


Το Λεμφικό Σύστημα είναι ένα δίκτυο αγγείων που άγει το επιπλέον υγρό των ιστών, τη λέμφο, από το λεμφικά αγγεία προς την κυκλοφορία του αίματος. Οι λειτουργίες του Λεμφικού Συστήματος είναι δύο: μεταφορική και ανοσοποιητική .
Λεμφοίδημα ορίζεται το οίδημα ή πρήξιμο , το οποίο εμφανίζεται σε μία ή περισσότερες περιοχές του σώματος λόγω ανώμαλης συσσώρευσης της λέμφου μετά από βλάβη ή ανεπάρκεια του Λεμφικού Συστήματος. Συνήθως επηρεάζονται τα κάτω άκρα , όμως το οίδημα μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα μέρη, τα γεννητικά όργανα και το πρόσωπο.
Τα άτομα που πάσχουν από πρωτογενές λεμφοίδημα λαμβάνουν τη διάγνωση μετά τη γέννησή τους ή κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της ζωής τους. Η αιτία είναι μια σπάνια ή συγγενής πάθηση όπου οι λεμφαδένες ή τα λεμφικά αγγεία (αρχικά λεμφαγγεία, προσυλλέκτες, συλλέκτες, λεμφικά στελέχη) χαρακτηρίζονται από υπερπλασία , υποπλασία ή και απλασία.

 Στην κατηγορία του δευτερογενούς λεμφοιδήματος ανήκουν τα άτομα που έχουν υποστεί τραυματισμό ή επεμβατική διακοπή της κυκλοφορίας της λέμφου (μαστεκτομή, ακτινοβολία, μετεγχειρητική φλεγμονή).

Το λεμφοίδημα είναι θεραπεύσιμο και διαχειρίσιμο αν και εφόσον ανιχνευτεί έγκαιρα. Αρχικά ο ασθενής που θα επισκεφτεί το κέντρο μας θα δεχτεί την θεραπευτική προσέγγιση του εξειδικευμένου προσωπικού μας, πραγματοποιώντας σε πρώτη φάση την επιστημονική αξιολόγηση της κατάστασής του. Θα ενημερωθεί για την πρόληψη, το πλάνο αποκατάστασης , καθώς και το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας του.

Η μέθοδος που ακολουθούμε για την αποτελεσματική θεραπεία του λεμφοιδήματος είναι η ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία ( Complete Decongestive Therapy - CDT) όπως την περιέγραψε ο Dr. Vodder το 1930 που περιέχει τη λεμφική μάλαξη δια χειρός , την φροντίδα του δέρματος, τις αποσυμφορητικές ασκήσεις, τη συμπιεστική περίδεση και την ανύψωση του άκρου. Αποτελείται από δύο στάδια:

 Πρώτο είναι το στάδιο της λεμφικής μάλαξης και αποσυμφόρησης του οιδήματος (Manual Lymph Drainage - MLD) που στόχο έχει τη μείωση του οιδήματος, τη χαλάρωση του συνδετικού ιστού και τη χρήση ιστικών καναλιών και προλεμφικών αγγείων με σκοπό να μειώσει την ποσότητα υγρού στον διάμεσο συνδετικό ιστό. Πρόκειται για μία ήπια τεχνική δακτυλοπιέσεων και χειρισμών των χεριών του θεραπευτή στην επιφάνεια του δέρματος του ασθενή. Οι τέσσερις βασικοί χειρισμοί της MLD είναι η στατική περιστροφή (standing circle), χειρισμός αντλίας (pomp stroke), ο χειρισμός scoop και ο στροφικός χειρισμός (turn stroke). Επιπλέον αναπόσπαστο κομμάτι της CDT είναι η συμπιεστικ
ή περίδεση , η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της υπερ-διήθησης και της διαπερατότητας του υγρού από τα τριχοειδή αγγεία στις πρωτεΐνες του πλάσματος. Επίσης αυξάνει την επαναρρόφηση και την κινητικότητα του υγρού στα αγγεία. Τέλος βελτιώνει τη μεταφορά της λέμφου καθώς και την «αρθρική και μυϊκή αντλία».


Το δεύτερο στάδιο αφορά στη διατήρηση του οιδήματος με μειωμένη συχνότητα συνεδριών. Είναι απαραίτητο ο ασθενής να φοράει κάποιο συμπιεστικό ένδυμα, μετά το πέρας των αποσυμφορητικών θεραπειών του, το οποίο θα εξασφαλίζει διαρκή και συγκεκριμένη συμπίεση εμποδίζοντας το οίδημα να επανέλθει στα αρχικά του επίπεδα. Με ειδική μέτρηση του εκάστοτε οιδηματώδους άκρου, κατασκευάζουμε το εξατομικευμένο συμπιεστικό ένδυμα, το οποίο ο ασθενής θα φοράει καθ? όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι τη νυχτερινή του κατάκλιση. Το συμπιεστικό ένδυμα αφαιρείται λίγο πριν ξαπλώσει για ύπνο. Λοιπές οδηγίες για την καθημερινότητα θα δοθούν από τον αρμόδιο θεραπευτή.