Νευρολογική Φυσικοθεραπεία

Η νευρολογική φυσικοθεραπεία είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, καθώς αναφέρεται σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα που έχουν επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. Νευρολογικές παθήσεις όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, το parkinson, οι πολυνευροπάθειες, το αγγειακό εγκεφαλικό επισόδειο κ.α είναι περιπτώσεις, εξελισσόμενες που επηρεάζουν σημαντικά την κινητικότητα και λειτουργικότητα ενός ατόμου αλλά δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ελέγχουν τη ζωή του.


Μέσω της νευρολογικής φυσικοθεραπείας, συγκεκριμένων τεχνικών και ασκήσεων, ο θεραπευτής στοχεύει στην ανάκτηση της λειτουργικότητας, στην προσαρμογή της κινητικότητας και στην επανένταξη του ασθενούς στην ζωή του. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης περιέχει ασκήσεις ενδυνάμωσης, αναχαίτηση της σπαστικότητας (όπου αυτή υπάρχει), επανεκπαίδευση βάδισης και ισορροπίας, τεχνικές νευρομυϊκού συντονισμού (PNF), διατήρηση και αύξηση εύρους κίνησης των αρθρώσεων, επαναικπεύδευση κινητικών προτύπων, μείωση του πόνου κ.α.


Στο κέντρο μας, το κάθε άτομο δεν αντιμετωπίζεται μονάχα βάση της πάθησής του, αλλά βάση των ικανοτήτων και των αναγκών του. Μέσα από κλινική αξιολόγηση, το προσωπικό είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιστρέψετε δυναμικά στην καθημερινότητά σας, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης που θα εκπληρώνει τις δικές σας ανάγκες.