Αναπόσπαστο κομμάτι ενός σωστού προγράμματος αποκατάστασης είναι η άσκηση. Μετά τη μείωση των συμπτωμάτων είναι σημαντική η ενδυνάμωση του μυοσκελετικού μας συστήματος, η διόρθωση των μυϊκών βραχύνσεων και ανισορροπιών, ώστε να επανέλθει ο ασθενής στα προτείτερα επίπεδα λειτουργικότητας.


Στόχοι:

 1. Αύξηση εύρους κίνησης των αρθρώσεων
 2. Αύξηση της ελαστικότητας, δύναμης και αντοχής των μυϊκών ομάδων
 3. Αύξηση της ισορροπίας και του νευρομυϊκού συντονισμού
 4. Διόρθωση της στάσης του σώματος
 5. Αύξηση της φυσικής κατάστασης
 6. Αύξηση των λειτουργικών δεξιοτήτων
 7. Βελτίωση των κινητικών προτύπων


Για τη σωστή εφαρμογή ενός προγράμματος άσκησης, πρέπει να γίνει λεπτομερής αξιολόγηση του ασθενή και να προσδιοριστούν οι ανάγκες, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί του πάσχοντος. Μετά την αξιολόγηση θέτονται βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, ενώ παράλληλα επιλέγονται οι κατάλληλες τεχνικές και ασκήσεις που θα βοηθήσουν τον εκάστοτε ασθενή στην άσκηση. Το πρόγραμμα εκτελείται με γνόμωνα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.


Σε ποιους απευθύνεται:

 

 1. Άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα (πόνους Σ.Σ. και αρθρώσεων, σκολίωση, κύφωση κ.ά.)
 2. Μετεγχειρητικούς ασθενείς
 3. Αθλητές
 4. Άτομα τρίτης ηλικίας


Στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου μας δίνεται η δυνατότητα ατομικού προγράμματος θεραπευτικής άσκησης. Το πρόγραμμα άσκησης δημιουργείται μαζί με τον ασθενή, ύστερα από αξιολόγηση και βασίζεται στις δυνατότητες και ανάγκες του κάθε ατόμου.