Κατηγορίες

Κλασσική Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία, εξ’ ορισμού, είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην χρήση φυσικών μέσων ( κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.) για θεραπευτικούς σκοπούς.

Στο κέντρο μας προσφέρονται θεραπείες «κλασικής» φυσικοθεραπείας που περιλαμβάνουν:

 1. την εφαρμογή φυσικών μέσων:
 • Διαθερμίες
 • Ηλεκτροθεραπεία (tens, διαδυναμικά, όλα τα είδη των ρευμάτων και ηλεκτροδιέγερση)
 • Υπέρηχα
 • Μαγνητικά πεδία
 • Πολωμένο φως
 • Υπέρυθρες Υπεριώδεις
 • Δινόλουτρα
 • Παραφινόλουτρα
 • Κυκλοφορητής άνω και κάτω άκρου
 • Παγοθεραπεία
 1. Μαλάξεις
 2. Κινησιοθεραπεία

Το πρόγραμμα θεραπείας διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Οι συνεδρίες κλασσικής φυσικοθεραπείας καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.