Κατηγορίες

Laser

Αποκατάσταση παθήσεων σε:

  ► Πόνο - φλεγμονή - οίδημα
  ► Δισκοπάθειες - δισκοκήλες
  ► Αρθοπάθειες ώμου και γονάτου
  ► Αθλητικά τραύματα και κακώσεις
  ► Νευραλγίες - ημικρανίες
  ► Επολώσεις σε έλκη:
        κατακλίσεων, αγγείων, οστεομυελίτιδας και κύστες κόκκυγος

What does laser do?

  • increases cell respiration

  • increases cell metabolism

  • increases blood circulation

  • increases formation of collagen tissue

  • accelerates blood coagulation

 

 

Applications

 

Acute

• tennis elbow/

Other

• torn ligaments

• golfer's arm

• scar tissue

• sprain

• piriformis syndr.

• sinusitis

• blisters

• bursitis

• burns

Repetitive strain

Chronic

• lipoma

• achilles tendin.

• arthritis

• bone healing

• heel spur

• whiplash

• ganglion

• carpal tunnel

Surface

• warts

• back pain

• acne

• ear infections

• muscle tensions

• wounds

• mosquito bites

• tendinitis

• eczema

 

• tenosynovitis

• shingles

 

• juniper s Knee

 

 

• cold sore

 

 

  •  

 

Εμφάνιση: