Πλατφόρμα Αμφίπλευρης δόνησης GALILEO

 

-Αύξηση μυϊκής ισχύος,

-Βελτίωση ιδιοδεκτικότητας-ισορροπίας

-Μείωση ρυθμού οστεοπόρωσης-οστεοπενίας