Πιστοποιημένο κέντρο


-Θεραπευτικής με Laser

-Manual Therapy

-Visceral Manipulation

-Λεμφική μάλαξη-παροχέτευση και περίδεση.